Работилница по шрифт с Лукас де Гроот по време на Typofest 2016 (снимка Боряна Пандова)

ЗАЩО „МАНИФЕСТ НА БЪЛГАРСКАТА КИРИЛИЦА“?

Борил: Защото вече над половин век в България съществува форма на кирилица, която се различава от общоприетата, но остава незабелязана или неразбрана. През 60-те години на XX век проф. Васил Йончев поставя основите на така наречената българска форма. Анализирайки развитието при инструментите за писане и обобщавайки историята на европейскатите писменостти, той създава последователна теория за развитие във визуалната форма на кирилицата, като с това в голяма степен променя облика на съвременната ни шрифтова култура. Благодарение на неговата работа и последващите усилия на неговите ученици и последователи, няколко поколения български художници и дизайнери създават шрифтове различни по форма от общоприетата кирилица. Днес всички ние ползваме свободно и двете форми, а не знаем почти нищо за това.


илюстрации: Кирил Златков
Избрани произведения, Даниил Хармс, изд. Факел Експрес

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ДВЕТЕ ФОРМИ?

Кирил: Главно по формата на малките букви в, г, д, ж, з, и, й, к, п, т, ц, ш, щ, ю. В българската форма в, ж, к, ю имат горни дължини, а буквите з и д имат долни дължини. Формата на и е същата като латинското u, а формата на п и т е същата като на латинските n и m. Буквите ц, ш и щ имат форма произлизаща от логиката на латинското u. Малките ер голям и ер малък също са различни - долу в ляво завършват с дъга, а не като главните – с ъгъл. В главните букви най-съществена е различната форма на Д, Л и Ф, както и различната логика в структурата на И, особено в серифните шрифтове. Различията между българска и руска форма имат и свои варианти и изключения. В някои шрифтове с българска форма на кирилица можем да видим з или ю, стоящи между основната линия и височината на реда, което не е грешка, а стилистичен избор на авторите на шрифта. Това важи и за допустимата „правоъгълна“ форма на главното Д. За наборните шрифтове основно значение има общото излъчване, ритъма и възгледа за хармонични разстояния между буквите в цели параграфи набран текст, а не толкова блясъка на отделните играчи в отбора. В параграфите, набрани с българска форма на кирилица, има повече разнообразие на форми, думите имат по-характерни силуети, докато параграфите, набрани с руска форма, изглеждат по-монотонно и ъглесто. Важно е да се отбележи, че в българския правопис ударенията върху гласните са с различен наклон – ляво горе към дясно долу. Има и доста други различия, но тези са достатъчни да ни ориентират какво виждаме пред нас.

Разлики между традиционна и българска форми на кирилица (илюстрация Криста Радоева)

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПРАВИМ РАЗЛИКА?

Кирил: Защото сме българи и искаме или не, сме различни. Имаме различен език, имаме и наша форма на буквите, която е красива и логична, съчетаваща историческо писмено наследство, съвременна естетика и функционалност. От нас зависи какво избираме – тежкото наследство на инерцията или свежестта на характера и разнообразието.

Борил: Погледнете сърбите! Те вече не помнят коя е официалната им писменост и кирилицата при тях се е превърнала в лош пример за политически некоректен национализъм. Под предлог за интернационална практичност латиницата все повече ги поглъща. За добро или зло писмеността се променя и развива заедно с езика, а ние неизбежно взимаме страна. Добре е да го направим информирано, не мислите ли?

 

прочети още
Повтарящите се мотиви на Софи Унг

Илюстраторката и татуист Софи Унг търси златната среда между илюстрациите, татуировките и въпросите за идентичността

ГЕНЕРАЦИЯ К

Какво прави К-поп музиката световен феномен, защо българското танцово общество е едно от най-големите в Европа и кои са тези, за които всичко това е начин на живот

Език свещен на моите корейци

Корените на кореистиката у нас, как се променя профилът на изучаващите езика тук и какво вълнува съвременните корейски писатели