Красимир Лозанов

Красимир Лозанов е маркетинг директор на издателство “Жанет 45”. Завършва Московския университет, както и УНСС. Специализира маркетинг и мениджмънт в Германия като стипендиант на Фондация Carl Duisberg. Изкарва два дипломатически мандата като ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Генералното консулство на България в Санкт Петербург. Известен е с внушителната си лична библиотека.

Престъпление и наказание, вина и срам

Малко на брой руски издателства са се водили досега от някаква политическа хигиена и принципи.