2резултата
Шест минути "Енергия и падение"

Видео поредица на "Камера Електроника" предлага бърз сарказъм за бързо усвояване на проблемните екологични теми

ПОВЕЧЕ ОТ МИНУТКА БУРЯ

Фотографията, която разказва историята на една минута време и срещите с големите образи