2резултата
Домове за танц

Кои са пространствата за танц и как функционират – три примера от настоящето и един от бъдещето.

ГАЛИНА БОРИСОВА

За танца като средство за общуване.