1резултата
Димитър Николов: Театърът ми помага да се съхраня като човек

Поводът, който ни среща с Димитър Николов е филмът „Христо” на Георги Лефтеров и Тодор Мацанов.