1резултата
“Отпечатъци“ и “Преминаване“ от Иван Б. Иванов

Две успоредни изложби ни срещат с изкуството на художника Иван Б. Иванов, който почина неотдавна