4резултата
Песнопойката на Иво Димчев

Надникваме в Песнопойката на Иво Димчев, с която можете да се сдобиете, ако го поканите на концерт у дома.

Нови страхове = нови идеи

“Ще придобием всички нова памет / Ще заговорим всички един чувствителен език”.

OPERVILLE

Каквото и да кажем за Иво Димчев, то няма да е достатъчно и няма да създаде точна представа за него.

Иво Димчев е Артист - разпознаваем, интернационален, многопластов. Занимава се с чиста форма изкуство, облича овладените си до съвършенство тяло и емоции в пъстроцветни роли, руши табута, осветлява страхове, лекува.