2резултата
Археология на поезията

Как се създават литературни разходки и каква е ролята на града в творчеството на поетите.

Калоян Праматаров

Калоян Праматаров е поет и преводач с визуален привкус. Освен на стихосбирката „Асфодел“ (2012), издадена с подкрепата на Национален фонд „Култура“, е автор и на “Casual Nobody” (прев. на англ. Марта Савова, 2013) и мултимедийния поетичен пърформънс „Слънцестоения над Черната река“ (2014).