4резултата
Шест минути "Енергия и падение"

Видео поредица на "Камера Електроника" предлага бърз сарказъм за бързо усвояване на проблемните екологични теми

Енергия ПРОМЕТЕЙ

Серията "Eнергия" е част от проекта "Голяма работа" на Камера Електроника

Енергия ФАЕТОН

Серията "Eнергия" е част от проекта "Голяма работа" на Камера Електроника

Фотографията, която разказва историята на една минута време и срещите с големите образи