3резултата
Хореография на печата

Три физически издания с различен фокус, които компенсират и развиват разбиранията ни за съвременния танц

Защо съвременен танц?

Съвременният танц е може би най-интересната, вълнуваща и бързо развиваща се част от сектора на изпълнителските изкуства в Европа. Какви са причините за това?

БАЛДУР

Българският прочит на исландска коледна легенда