1резултата
Клас стани, клас - кино!

Шестото издание на "Киноклас Бургас" предлага не само възможност за пряк допир с хора от света на киното в България, но тази година дава и награда за един от участниците - гостуване на европейски филмов фестивал