2резултата
ТЕАТЪР НА ХОРАТА

Запътили сме се на театър. За разлика от повечето представления, в случая не става дума за пиеса на поредния драматург. Това, което чуваме на сцената, са истински думи на истински хора.

НЕДА СОКОЛОВСКА

За истинските, човешките и необременени от нормите за нормалност истории.

222 111