1резултата
Фестивални вълнения: Асен Асенов и Оne Dance Week

Локалните особености и общите предизвикателства пред събитията, които се опитват да раздвижват морето от съвременен танц в България. Разговор с Асен Асенов за One Dance Week.