4резултата
Хореография на печата

Три физически издания с различен фокус, които компенсират и развиват разбиранията ни за съвременния танц

Защо съвременен танц?

Съвременният танц е може би най-интересната, вълнуваща и бързо развиваща се част от сектора на изпълнителските изкуства в Европа. Какви са причините за това?

Глас, но не пустиня

Протестът като изкуство и изкуството като протест. Изследваме връзката между протестните движения, активизма и изкуството в местен и международен план. Нито една идея и нито един протест не е изолиран случай.

Акцията "Репетиция за настоящето" в Тайван едновременно симулира протест, но и предоставя критическа дистанция от него.