5резултата
Островът на патроните: Яна Бюрер - Тавание

Патроните на списанието разказват защо, как и какво подкрепят и разтварят пред нас вратите на личния си медиен свят.

Филтърът на истината

Гулнара Самоилова за онлайн платформата Women Street Photography

РЕПЕТИЦИЯ ЗА НАСТОЯЩЕТО

Акцията "Репетиция за настоящето" в Тайван едновременно симулира протест, но и предоставя критическа дистанция от него.

Джо Каслин е учител, работещ в Тюламор, отговорен за едни от най-обсъжданите и провокиращи мисъл творби на уличното изкуство, които някой някога е виждал по улиците на Ирландия.

7000 НЮАНСА

Fine Acts с подкрепата на Българския център за нестопанско право въвличат група от седем графични творци, илюстратори и фотографи в създаването на специализирано издание - зин, който разказва за правата на хората с увреждания