1резултата
Чувствителният наблюдател

Китайският илюстратор Джъган Джан улавя емоциите на тълпата