3резултата
Капка Касабова и неосъзнатата полифония на балканската литература

Къде писателката вижда ясните знаци, че периферията на малките езици се превръща в център

Границите на водата

Езерата Охрид и Преспа говорят за Балканите в новия роман на Капка Касабова

Място на действието: Югоизточна България

Няколко книги на автори от различни поколения, които се развиват из Странджа и и селата в Югоизточна България