9резултата
Рецептурник

Печатни издания от миналото и настоящето, които променят погледа към храната

На хартия

С какво ще запомним книжния свят през изминалата година

Първите сто

Малко редакционно "селфи" за изминалите 9 години на "Виж!" - как стигнахме до стотния ни брой.

Историята на едно неочаквано завръщане

ShadowDance – когато бъдещето живее в настоящето

ShadowDance е списание за фантастичното във всичките му форми и проявления.

Олга Николова: от хаоса - ред

Четири пъти годишно списанието за литература и научна мисъл излиза онлайн в електронен формат, а по повод петата му годишнина се появи и в красива печатна форма. Първото специално библиографско издание е със заглавие "Флорентинците" и обем от 160 страници.

Post-Pravda

Патрик Дули е добре запознат с казахстанските фотографи, украинските електро-поп диви, пънк наследниците на Хърватия, модерното звучене на Литва, Беларус, Словения, Украйна, Албания и въобще всевъзможни интересни артисти от широкия пост-комунистически регион.

#svemamag

Разговори и изкуство, срещи и експерименти в първия брой на "Свема".

„Нула 32“ е плод на ентусиазма на група млади пловдивчани, които са решили да създадат собствен културен пътеводител на града.