1резултата
ДИМИ ДЕЯНСКИ

Когато не разсмива хора, блуждае между тях. Гледа на приятелите си като на семейство, а на живота като на изненада.