1резултата
Игра на пръчки, кал и слама

Райско кътче се е сгушило в землището на село Росен на броени километри, южно от Бургас.