2резултата
Напечатай ми гнездо

Задругата на графиците Зоран, Горан, Васил, Павел и Иван Матеев, или Print Nest, които създават своето творческо “гнездо“ в сърцето на града.

PRINT NEST STUDIO

PRINT NEST е студио за ръчен дълбок печат. Студиото се състои от пет члена: Зоран, Горан, Васил, Павел и Иван. След завършването им в НХА през 2012 решават да продължат да правят графика и заедно наемат помещение, където да работят. И оттогава творят под един покрив