2резултата
Въобразеното бъдеще

Какво е бъдещето на човечеството сред новите технологии? По темата говорят Александър Попов, част от екипа на списание ShadowDance, и футурологът Мариана Тодорова

ShadowDance – когато бъдещето живее в настоящето

ShadowDance е списание за фантастичното във всичките му форми и проявления.