1резултата
Предели на възможното

Къде изкуството се сблъсква със собствените си лимити? KO-OП представя BOUNDARY SYSTEMS