За деца Към рубрика

ЖИВОТ КРАЙ ЕЗЕРОТО


илюстрация: Мариана Сърбова

Едно интересно събитие ни очаква на 12 август, когато център за иновативно обучение "Френе" ще стане част от Фестивала на солта. По време на архитектурната работилница на Атанасовското езеро децата ще експериментират с идеи за бъдещето на една територия на границата между града и защитената зона на Атанасовско езеро – зоната на Бургаски солници, която предстои да се развива и облагородява. Основната цел на работилницата ще бъде децата да създадат нова градска структура с естествени материали – глина и каквото езерото и плажа им предоставят. 


снимка: Николета Петрова

Атанасовско езеро е едно от големите природни богатства на град Бургас. То е източник на сол и лечебна луга, но също дом на редки и застрашени от изчезване птици и влажна зона с международно значение. Ето защо е със статут на защитена територия. Към момента територията е рядко съчетание на съхранена природа и човешка дейност, която не само не вреди, но подпомага опазването на резервата и защитената местност. За да живеем в хармония с това природно кътче от нас се изисква да сме добри съседи: да познаваме обитателите му и да уважаваме начина им на живот. 
Според актуалния общ устройствен план на Община Бургас зоната на „Бургаски солници“ предстои да се облагородява и застроява, за да се превърне в място за почивка, спорт и развлечения. Приемаме, че това е част от развитието на града, но се питаме как е най-добре да се случи, така че да се запази баланса между природата и човешката дейност в това уникално място? 

В детската работилница децата ще се фокусират върху два аспекта на проблема за съжителството между хората и защитената зона, а именно опознаването на живота при езерото и изследване на възможностите за природосъобразно обитаване край него. Основната цел е да създадат нова градска структура, съобразена с особеностите на езерото и неговите обитатели. 

КОГА: 12 АВГУСТ
КЪДЕ: АТАНАСОВСКОТО ЕЗЕРО


Календар

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н