Контакти

Камелия Величкова
Маркетинг Мениджър 

office@vijsofia.bg
0896 804 368

-
Мая Стефанова
Отговорен редактор

text@vijsofia.bg


-

Мила Михайлова
Маркетинг
milaxmmila@gmail.com 
0899 281054

Здравка Раева
Маркетинг
contacts@vijburgas.com 
0888 585 516
Обратна връзка