Акценти Към рубрика

Изкуство без/със времето?Виждали ли сте произведения на изкуството от бъдещето? Изложбата “Изкуство без/със времето?” в Софийската градска художествена галерия, която продължава до 5 април, представя съвременни творби, създадени между 1979 и … 2027 г.. Звучи малко парадоксално, но всъщност става дума за един нарочно разширен отрязък от време, който не съвпада с установените принципи за периодизация на художествените процеси. Кураторите Даниела Радева и Лъчезар Бояджиев събират избрани творби на Божидар Бояджиев, Лъчезар Бояджиев, Мария Зафиркова, Надежда Олег Ляхова, Любомир Минковски, Иван Мудов, Милко Павлов, Любен Петров, Боряна Росса, Севда Семер, Недко Солаков, Сашо Стоицов, Георги Тодоров, Стефан Янев, обединени от общото си свойство да са едновременно “съ-временни” (със-времето), но чрез образите си да препращат както към миналото, така и към бъдещето.Анонсът на изложбата допълва, че без да цели историчност, йерархичност или хронологическа последователност, тя се ангажира с идеята за „устойчивостта“ на определени теми, идеи, критерии за качество, стилови или езикови аспекти в изкуството. Някои картините от 80-те се вписват актуално в нашето настояще, други, създадени в наши дни препращат към Античността или Средновековието, а трети се опитват да предвидят какво ще се случи по-нататък в изкуството и в живота. Да погледнем и да разберем.


КОГА: 27 ФЕВРУАРИ - 5 АПРИЛ
КЪДЕ: СГХГКалендар

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н