Акценти Към рубрика

Романтичеси бесовеКаква е реалността на Хофман? Изкуството му е гротескно, но същвременно така смешно и фантастично. Той гради фантазия на основата на парадокс, смесва битието с авангарден и необясним свят. Творчеството на Хофман е белязало цялата фантастична литература от XIX век насам. От Гогол и Балзак, през Достоевски, Едгар Алан По и Бодлер, до Кафка, Томас Ман, Булгаков и съвременната фантастична литература като цяло. Но един спектакъл на театрална група "Метеор" ще го погледне по различен начин. С помощта на режисьора Ани Василева и актьорите Леонид Йовчев и Стефан Милков, Хофман ще оживее на сцената с всичките му романтичеси бесове, на красивото и грозното, на техниката и поезията. Акцентът на представлението се прицелва в преобръщането на романтическия мит за автора и е опит за създаване на действителност, не по-малко трагична от романтическата, но далеч от парадната самогероизация на автора.

КЪДЕ: ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ, СОФИЯ
КОГА: 14 ДЕКЕМВРИКалендар

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н