Акценти Към рубрика

Когато ветровете пеятВ сегашните условия идеята за концерт на живо звучи почти нереално, но вече посвикнахме с мисълта за преживяването им онлайн. При алтернативата да се лишим напълно от такива, те успяват в известна степен да запълнят липсата на предишната нормалност. Затова с интерес обръщаме поглед към “Песента на ветровете” - един мултимедиен концерт-спектакъл, който ще съдържа няколко компонента. Произведението е създадено по музика на композитора Петър Дундаков и пре