По скандинавски моделСпорните практики и променяващите се правила в България логично доведоха и до различни очаквания как ще се организира началото на учебната година в България. Как това се случва в страна като Дания, която подобно на България обяви извънредно положение на 13 март, но към днешен момент контролира разпространението на вируса и е давана като добър пример за социални политики и превантивни решения. Говорим си с Петко Карадечев,
преподавател по “Интердисциплинарно създаване на познание” в Университета на Олборг, Дания, докторант в специалност “Техно-Антропология”.

Каква е равносметката в университета, в който преподавате? След почти цял дистанционен семестър - кое проработи и кое не в процеса на онлайн обучение?
Курсът, който водя, започва през септември, но черпих вдъхновение от колегите, които преподаваха, докато правителството наложи карантина. Като цяло, процесът на онлайн обучение е процес на смесено обучение. Всички лекции и упражнения се преструктурират, не за физически или за онлайн формат, а за смесен формат, който да работи еднакво добре в класната стая и в квартирата. В моя курс основен принцип при подготвянето, е висока студентска активност, a тя изглежда различно в университета и пред компютъра. Колеги споделят, че ясна структура на часа с конкретни цели, методи на участие, идеи и роли е била от огромна помощ.
Вече можем да имаме физическо присъствие в клас, но трябва да разделим студентите в групи от максимум 30 човека в едно помещение, с минимум 2 м. разстояние помежду си. Комбинацията между тези конкретни физически изисквания и използването на софтуерни решения като Microsoft Teams, Canva, Slack, Trello, Zoom, Moodle, с които работим от години, дава увереност, че лекциите и упражненията могат да ангажират студентите тематично, визуално и социално.

Може ли да се каже, че в страна като Дания, в която дигиталната страна на преподаването е по-развита, преходът е бил по-плавен, отколкото на други места?
Компютърното обучение в датската образователна система е застъпено от много ранна възраст, още в началното училище. Докато стигнат до университет, студенти и преподаватели са се сблъскали с множество дигитални проблеми и са решили по-голямата част от тях.
Преходът към онлайн обучение винаги ще зависи от конкретната среда в класната стая и от конкретните умения на преподаватели и студенти. Образователната система в Дания е внесла технически и дигитален елемент в целия образователен процес, не само в часове по информатика или математика. Затова, когато говорим за преход към дигитално образование, говорим всъщност за преход към смесено образование, в което дигиталният аспект приема по-различна роля, отколкото е имал преди.
Така характеристиките на този преход - дали ще е плавен или тежък - зависят от фокус върху теми, проблеми, идеи много повече, отколкото от фокус върху оптични кабели, лицензи за продукти или хардуер. Университетът, в който работя, е създаден през 1974 г. върху идеи за problem- and project-based learning (обучение върху реални проблеми). Този фокус позволява на административния екип, преподавателите и студентите, да се фокусират върху оптимални решения за продължаването на образователния процес и намалява тежестта на прозаични въпроси, свързани с личностна компютърна грамотност. Важно е да се отбележи, че всичко това стъпва върху добре подготвени и комуникативни IT екипи и отдели в университета, което не взимам за даденост.

Какви други практики и рестрикции ще бъдат наложени в университета от новия семестър?
Датските здравни служби обновяват информацията за COVID-19 ежедневно, университетът от своя страна събира нужната информация и я прави достъпна за всички служители и студенти на датски и английски.
Освен гореспоменатите мерки, обучението в олборгския университет минава най-често през студентски работни групи, разпределени равномерно в по-големите екипи. Моята програма, “Техно-Антропология”, приема студенти с много разнообразни профили - хора от медицински, инженерни и хуманитарни специалности. Новият елемент тази година ще бъде формирането на тези големи екипи от по максимум 30 души, преди студентите да влязат в университета. Заради GDPR изискванията, нямаме достъп до специалностите и имената на новопостъпилите студенти преди първия учебен ден, затова ще сформираме работни групи извън университетската сграда, ще ги съберем в две групи от максимум 30 човека и ще ги заведем в кампуса, където групите ще спазват минимална дистанция от 2 м. помежду си.
Всяка образователна институция има задачата да създаде свои конкретни правила, които да служат най-добре на нейните служители, студенти и ученици.В Олборгския университет има достатъчно ясна структура, която ми позволява като докторант, който води часове, да се свържа директно с администрацията ни, ако имам проблеми с големината на стаите, вентилацията, броя студенти или каквото и да е, и да има регулаторни промени, ако проблемът е сериозен. Няма нужда да бъда професор, за да ме вземат насериозно.Календар

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н