Права за ползване

Всички публикации, фотографии и визии на vijmag.bg са плод на авторски труд и са защитени по Закона за авторското право и сродните му права.
Затова, ако харесате наш материал, моля свържете се с редакционния екип на office@vijsofia.bg, за да уточним възможностите за неговото публикуване и възпроизвеждане.
Ако искате да цитирате само част от дадена публикация, задължително условие за това е да се посочи нейният източник, както и активен линк към пълния й текст на сайта на Виж!


Политика за защита на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта vijmag.bg, "Криейтив Кет Дизайн" ЕООД, ЕИК 202055079, дружество регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление  гр.София, р-н Средец, ул."Добруджа" 5 отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679,  като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

 

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ „КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД

  • Индивидуализиращи данни - име и фамилия, електронна поща, телефонен номер.
  • Други данни - при влизане в нашия уебсайт, събира данни за използвания IP адрес.


ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679


ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт, включително за следните цели:

  • за всички дейности, свързани с използването на сайта;
  • статистически цели;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;

 

Информация относно Администратора на лични данни
„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД
202055079
София, ул."Добруджа" 5
office@vijsofia.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
cpdp.bg