Петър Грудов

Съосновател на съществуващия от 2010 г. онлайн журнал за градска култура, музика, кино, дизайн и мода BOYSCOUT. Пише, танцува, режисира и се грижи за притеснително количество домашни растения.

Наблюдателност

Обърнахме съм към част от любимите ни периодични медийни съратници, които следим с интерес, за да ни споделят дали има новост в културата, която следят или очакват с интерес да се прояви или измени заради настъпилите промени в живота ни по време на пандемия.

НЕВЪЗМОЖНАТА ПРОГНОЗА НА ПЕТЪР ГРУДОВ

Oриентир къде се крият потенциалните извори на надежда за по-добро бъдеще