Всички публикации, фотографии и визии на vijmag.bg са плод на авторски труд и са защитени по Закона за авторското право и сродните му права.

Затова, ако харесате наш материал, моля свържете се с редакционния екип на office@vijsofia.bg, за да уточним възможностите за неговото публикуване и възпроизвеждане.

Ако искате да цитирате само част от дадена публикация, задължително условие за това е да се посочи нейният източник, както и активен линк към пълния й текст на сайта на Виж!.

 

Политика за защита на личните данни

Ние, в списание "Виж!", уважаваме защитата на данните на нашите потребители и искаме да сме прозрачни за начина, по който защитаваме данните ви. Не съхраняваме никакви лични данни за мас освен имейл адреса ви, който използваме само за да изпращаме бюлетин, за който сте се абонирали. Вашият имейл адрес е защитен при нас и никога няма да бъде използван за други цели.

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта vijmag.bg, "Криейтив Кет Дизайн" ЕООД, ЕИК 202055079, дружество регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ „КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД

  • Индивидуализиращи данни - име и фамилия, електронна поща
  • Други данни - при влизане в нашия уебсайт, събира данни за използвания IP адрес.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт, включително за следните цели:

  • за всички дейности, свързани с използването на сайта;
  • статистически цели;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

„КРИЕЙТИВ КЕТ ДИЗАЙН“ ЕООД

202055079

София, ул."П.Евтимий" 36

office@vijsofia.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

cpdp.bg

222 111