Спомени от зората на информационните технологии в България

(2022, Data Art Bulgaria)

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

10 years anniversary boat party (2022, Burgas Port)

 

    

    

    

    

 

 

 

 

Откриване на изложбата "Виж! Първите сто" (2021, KO-OP Gallery, Sofia)

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Изложба "Виж! изолацията" и представяне на книгата

"Дневници на изолацията" (2020, Credo Bonum Gallery, Sofia)

 

     

     

     

    

 

 

 

 

Island concert - Виж! birthday party (2015, St. Anastasiya island)