2резултата
Лунарна соната

Текла Алексиева и Филип Зидаров за формите и мащаба на изкуството през призмата на второто издание на фестивала на светлините LUNAR

Релеф и светлина

Как Марин Петков пренася първия в България фестивал на светлинното изкуство Lunar в София през май.